?

Ekonomi

Yrkeshögskoleutbildning
2020-11-24

Här kan du läsa mer om rekvisition, utbetalning och schablonnivåer för olika former av yrkeshögskoleutbildningar.

Rekvisition och utbetalning 

Hanteringen avseende rekvisition och utbetalning skiljer sig åt mellan de olika bidragsformerna inom YH, både för dig som anordnare och för oss på myndigheten. För en del utbildningsformer sker hantering digitalt för andra sker det genom rekvisitionsblankett som skickas in. Anledningen till det är att vi ligger i olika fas avseende systemstöd och digitalisering.

Utbetalningsbesked visas under utbetalningsinformation på Mina sidor, dock inte för alla utbildningsformer. Utbetalningsdag 25:e i månaden. Inkomna rekvisitioner t o m 15:e i månaden garanteras blir utbetalda innevarande månad.

För att få en överskådlig bild av vad som gäller görs nedan en kort sammanfattning. För utförligare anvisningar hänvisas till handböcker.

Vid eventuella frågor om rekvisition och utbetalning, kontakta myndigheten på ekonomifunktionen@myh.se.

 

Program (YH-utbildning från 100p)

Rekvireringen hanteras digitalt på Mina sidor genom att gå in på rätt utbildningsomgång. Rekvisition kan skickas in digitalt när studerandelistan är fastställd. Utbetalningsbesked visas då slutförd rekvisitionen gått iväg för utbetalning.

Utbetalningsplanen för en utbildningsomgång bestäms utifrån YH-poäng och studietakt och påbörjas alltid från omgångens startmånad.Utbetalningsplanen, enligt beviljat statsbidrag, är fördelad med samma belopp per månad och alltid i intervall om 6 månader då det är så lång tid som varje rekvisitionstillfälle avser. Det innebär att utbildningar inom ett intervall av YH-poäng har samma längd på utbetalningsplanen även om omgångens omfattning varierar något. Utbetalning sker för 12 månad på ett år, dvs en 40 veckors utbildning (200 YHP) får utbetalningen fördelad på 12 månader även om utbildningen pågår i 10 månader.

Exempel vid 100 % studietakt:
200-295 YHP utbetalt 12 månader
300-395 YHP utbetalt 18 månader
400-495 YHP utbetalt 24 månader

Läs mer i handboken  för administration av YH-utbildningar

 

Kurser (YH-utbildning upp till 99p)

Rekvirering hanteras digitalt på Mina sidor genom att gå in på rätt utbildningsomgång. För denna utbildningsform skapar ni omgångarna själva. Här sker rekvirering genom att studerandelistan fastställs och startsignal skickas in. Sista rekvisitionsdatum för startsignal finns på beslutet med beviljade platser.

Utbetalningsbesked visas för utbetalningar som påbörjas eller kvarstår från och med maj 2022. För utbetalningar och omgångar som var utbetalda före maj 2022 visas inte utbetalningsbesked. Utbetalningens storlek kan ni själva räkna ut, se information i guiden för administration.

 

YH-flex

Rekvirering hanteras manuellt, blankett återfinns på Mina sidor under Hjälp & information > Blanketter. Rekvisition sker efter genomförd validering och inför fortsatt komplettering. Utbetalningsbesked visas inte.

Läs mer i Handbok för YH-flex

 

Behörighetsgivande förutbildning (BFU)

Rekvirering hanteras digitalt på Mina sidor genom att gå in på rätt utbildningsomgång. Rekvirering sker efter slutförd BFU och senast två månader efter start av ordinarie YH-utbildning. Utbetalningsbesked visas.

 

Kurs på tom plats

Rekvirering hanteras manuellt, Excelmall Yrkeshögskoleutbildning – kurs på tom plats mall finns under Hjälp & information > Mallar. 

Rekvisition sker efter slutförd kurs och efter att ni har rekvirerat för den perioden på ordinarie YH-utbildning. Rekvisitionsblanketten signeras och skickas in per post till MYH. Utbetalningsbesked visas.

 

Startbidrag

Ingen rekvisition görs, finns beslut om startbidrag görs avstämning av myndigheten då första rekvisitionen på YH-utbildningen är genomförd och utbetald. Utbetalningsbesked visas.
Utbetalning sker retroaktivt kommande månad.

 

Genomförandebidrag

För detta statsbidrag, krävs ett yrkande i meddelanderutan vid lämnad rekvisition av ordinarie YH-utbildning. Vid yrkande beräknar myndigheten bidragets storlek som betalas ut månadsvis. Utbetalningsbesked visas. Eventuellt tillkommande studerande påverkar genomförandebidragets storlek som därmed kan justeras då statsbidrag istället erhålls för en studerande.

 

Särskilt pedagogiskt stöd (SPS)/Svenska med yrkesinriktning (SMY)

Rekvireringen hanteras digitalt på Mina sidor genom att gå in på rätt utbildningsomgång. Vilka stödinsatser, dess omfattning samt vilken tidsperiod kostnaderna avser anges i rekvisitionsformuläret. Rekvirering kan ske löpande efter att kostnaderna har uppstått fram till sista rekvisitionsdatum som framgår av beslutet. Utbetalningsbesked visas då slutförd rekvisitionen gått iväg för utbetalning.

 

Schablonnivåer i kronor

Gällande schablonnivåer finns på myh.se.