?

Ansök om organisationskonto

För att få tillgång till tjänsterna behöver du ansöka om ett konto för din organisation. Fyll i vilken roll din organisation ska ha, kontaktuppgifter, organisationsform samt uppgifter om fullmaktsgivare och fullmaktshavare.

Organisationens roll mot myndigheten

Organisationsuppgifter

E-post och webbadress

Ansöka/bedriva yrkeshögskoleutbildning

Ansöka/bedriva konst- och kulturutbildning

Ansöka/bedriva utbildning endast tillsyn

Fullmaktsgivare

Fullmaktshavare