?

Vem har ansvar för personuppgiftsbehandling i Mina sidor?

Om Mina sidor
2019-06-18

Mina sidor är den tekniska lösning som myndigheten tillhandahåller för att utbildningsanordnare ska ha en arbetsyta för att skriva ansökningar och administrera pågående utbildningar. Utbildningsanordnaren har ansvar för behandling av personuppgifter i Mina sidor fram till dess att uppgifterna skickas in till myndigheten. När uppgifterna kommer in övergår ansvaret för behandlingen av personuppgifterna till myndigheten som ett led i myndighetens uppdrag.

I vissa situationer kommer samma personuppgifter behandlas både av en utbildningsanordnare och av myndigheten men för olika ändamål.

Tänk på att ni som utbildningsanordnare även är ansvariga för de personuppgiftsbehandlingar ni gör inom ramen för utbildningarna ni bedriver.