?

Anmälan om riktat startbidrag

Program (YH-utbildningar från 100p)
2024-05-23

I den här guiden hittar du mer information om riktat startbidrag.

Syfte med riktat startbidrag

Syftet med bidraget är att minimera antalet inställda utbildningsomgångar och att möjliggöra för utbildningsanordnare att genomföra beviljade yrkeshögskoleutbildningar med hög kvalitet, trots färre behöriga sökande.

Startbidraget riktas till utbildningsområden Samhällsbyggnad och byggteknik samt Teknik och tillverkning. Startbidraget gäller inte för kurser (YH utbildningar upp till 99 poäng) inom yrkeshögskolan. Det gäller inte heller för utbildningar med upp till 10 beviljade platser eftersom de omfattas av villkoren för genomförandebidrag.

 

Anmälan

Startbidraget betalas ut inom ramen för det beviljade statsbidraget efter anmälan på Mina sidor.  Anmälan görs under avsnittet Anmälningar/ansökningar på utbildningsomgången i anslutning till omgångens start. Anmälan är öppen två veckor innan och två veckor efter utbildningsomgångens start. Därefter är det inte möjligt att anmäla startbidrag för omgången.

I samband med anmälan ska utbildningsanordnaren intyga att rekryteringsfrämjande åtgärder är genomförda.

Vid frågor om anmälan kontakta oss gärna på e-postadress info@myh.se.

 

Ekonomiska villkor

  • Maximalt bidrag för fyra tomma platser avseende hela omgångens längd
  • Bidrag betalas maximalt upp till 90 procent av beviljat antal platser med begränsning om max upp till 22,5 platser (90 procent av 25 platser)
  • Bidrag betalas inte för fler tomma platser än antalet studerande på första rekvisitionen på omgången
  • Bidrag betalas enligt beviljad schablon per årsplats, men maximalt med 110 000 kronor per årsplats

 

Utbetalning

Någon rekvisition för riktat startbidrag ska inte skickas in. För utbildningsomgångar med bekräftelse om startbidrag beräknas det antal tomma platser som det riktade startbidraget kan betalas ut för efter rekvirerat antal studerande på första ordinarie rekvisition. Vid varje rekvisitionstillfälle görs en avstämning för att se att det antal tomma platser som beräknats vid första rekvisitionen fortfarande kan betalas ut. Om antalet studerande har ökat på omgången kan alltså utbetalningen förändras vid rekvisitionstillfällena.

Du kan läsa mer om utbetalning i guiden Ekonomi – Yrkeshögskoleutbildning.

Vid frågor angående utbetalning kontakta oss gärna på e-postadress ekonomifunktionen@myh.se.