?

Handbok för administration av YH-utbildningar

Yrkeshögskoleutbildning
2018-12-19

Denna handbok riktar sig framför allt till dig som administrerar en utbildning för första gången och är därför skriven på en övergripande nivå. Här får du hjälp med hur du ska sköta de vanligaste administrativa uppgifterna och vad de innebär. Handboken avser både längre och kortare YH-utbildningar, dvs program (från 100 poäng) och kurser (upp till 99 poäng) och anger där de skiljer sig åt i administrationen. Kom ihåg att skicka in efterfrågade uppgifter inom den tid vi på myndigheten anger. Det gör administrationen lättare både för dig och oss.

Innehållsförteckning

En utbildnings delar - välj rätt omgång

En utbildnings cykel:

      1. Inför start av utbildningens omgång

      2. När utbildningens omgång startar

      3. När utbildningens omgång pågår

      4. Efter utbildningsomgångens avslut

Att göra/ansöka om ändringar

Ansökan stödformer

 

OBS - Viktigt att spara personuppgifter på samtliga sökande
SCB är ansvarig för officiell statistik om yrkeshögskolan (YH). I det ansvaret ingår bland annat undersökningen om sökande till yrkeshögskolan. Som anordnare behöver du spara personnummer på samtliga sökande för att kunna besvara statistiken. För mer information se SCB:s webbplats.

Lämna uppgifter-Sökande till yrkeshögskoleutbildningar (scb.se)

 

 

En utbildnings delar – välj rätt omgång

En utbildning är uppbyggd i beslutsår och omgångar. Ett beslutsårs giltighetstid kan ha flera omgångar och du behöver skicka in olika underlag och uppgifter beroende var i processen din utbildning befinner sig.

Beslutet tillsammans med utbildningsplanen anger ramarna för utbildningen. Era beslut om beviljade utbildningar finns på sidan Ansökan under delen Ansökningar. Tänk på att filtrera på status och ansökningsomgång.

PROGRAM (YH-UTBILDNINGAR FRÅN 100P)

När du hanterar en utbildning på Mina Sidor jobbar du med en utbildningsomgång. Välj Utbildningar i toppmenyn. Här presenteras de utbildningar som er organisation har beviljats. Klicka på den utbildning som du ska hantera. Överst på sidan väljer du vilken av utbildningens omgångar du ska hantera. När du har valt utbildningsomgång ser du de funktioner som du har behörighet till.

KURSER (YH-UTBILDNINGAR UPP TILL 99P)

När du hanterar en utbildning på Mina sidor jobbar du med en utbildningsomgång. För kurser är det du själv som skapar utbildningsomgångarna på Mina sidor utifrån de förutsättningar som framgår av beslutet. Det gör du överst på sidan för din utbildning. Här väljer du också vilken av utbildningens omgångar som du ska hantera.

När du skapar en ny utbildningsomgång anger du studieform, studietakt, omgångens start- och slutdatum och det gäller för samtliga studerande som registreras på den omgången. Observera att utbildningens samtliga utbildningsomgångar ska vara genomförda inom beslutets giltighetstid eller det tidigare datum för avslut som kan framgå av beslutet.  Utbildningsomgångens starttidpunkt och studietakt måste anpassas efter dessa förutsättningar. Uppgifterna kan ändras i samband med att du skickar in startsignal som underlag för utbetalning av statsbidrag (rekvisition). Du kan skapa hur många omgångar du vill och har behov av för de platser som är beviljade för den tidsperiod som framgår av beslutet.   

Har du ett utbildningsnummer med flera beslutsår måste du vara noga med på vilket beslutsår du skapar en omgång och lägger till studerande för att få utbetalt statsbidrag.

Exempel: Ska du starta med 25 studerande och har 15 beviljade platser kvar på ett beslutsår så kan du lägga in 15 studerande där och för resterande 10 skapa en omgång på ett annat beslutsår som har beviljade platser med start under samma tidsperiod. Registrerar du alla 25 studerande på det första beslutsåret blir 10 platser på sk överintag och inget statsbidrag betalas ut för dessa.

För att kunna hantera studerandeuppgifter för omgången du har skapat måste den läggas till i din behörighet. De i din organisation som har rollen Fullmaktshavare eller Administratör på Mina sidor har behörighet att tilldela omgångarna. När du har skapat och valt utbildningsomgång ser du de funktioner som du har behörighet till.

Av beslutet framgår viktiga datum att förhålla sig till. Eftersom kurserna är mer flexibla i sin hantering och du som anordnare själv skapar och startar dina omgångar är det särskilt viktigt att hålla reda på dessa och vad de innebär:

 • Startdatum för en utbildningsomgång: I beslutet anges hur många platser som beviljats med start under en viss tidsperiod. Det är under denna tid dina utbildningsomgångar ska starta. Det är det startdatum som du anger för omgången som avgör vilken tidsperiod platserna avräknas mot. Tidsperioden kan till exempel vara ett kalenderår (ett startår) eller en annan avgränsad tidsperiod när omgångarna ska starta.
 • Sista datum för rekvirering för att statsbidrag ska utbetalats: För kurser utgör startsignalen underlag för statsbidrag (rekvisition) och den måste vara inskickad senast sista datum för rekvirering för att statsbidrag ska betalas ut för utbildningsomgången.
 • Sista datum som beslutet är giltigt (så länge utbildningen ingår i yrkeshögskolan): Under giltighetstiden kan du administrera din utbildning på Mina Sidor. Alla utbildningsomgångar ska vara genomförda och avslutade senast detta datum inklusive omtentamen om inte ett tidigare datum för avslut framgår av beslutet.

Exempel: En utbildning som ingår i yrkeshögskolan år 1 och år 2 har beslut om 30 platser med start under år 1 och 30 platser med start under första halvåret år 2. Sista rekvisitionsdag för platser med start under år 1 är den 31 december år 1. En omgång som pågår mellan 1 oktober år 1 (startdatum) och 31 juli år 2 (slutdatum) avser beslutet om platser med start år 1 oavsett när startsignalen skickas. Startsignalen kan skickas från omgångens startdatum (1 oktober) och måste var skickad senast 31 december år 1 för att statsbidrag ska utbetalas för utbildningsomgången. Det är möjligt att skicka startsignal så länge utbildningen ingår i yrkeshögskolan (31 december år 2), men då ses hela omgången som ett sk överintag och statsbidrag utbetalas ej.

Till toppen

 

En utbildnings cykel

I en utbildnings livscykel finns ett antal administrativa uppgifter du behöver göra. Obligatoriskt för de flesta utbildningar är att skicka startsignal, registrera information om de studerande, rekvirera statsbidrag, rapportera betyg och examina, samt skicka slutsignal och göra resultatuppföljning.

Du kan också behöva göra ändringar eller ansökningar som är specifika för just din utbildning. Vissa kan du göra direkt på Mina sidor, medan andra kräver att du skickar en blankett till myndigheten.

Tänk på att för kurser (yrkeshögskoleutbildningar upp till 99p) så skiljer sig livscykeln något från de längre YH-utbildningarna från 100 poäng. Kurserna är mer flexibla i sin hantering och du som anordnare skapar och startar själv dina omgångar när du vill under den beviljade tidsperioden för platser med start.

Till toppen

 

1. Inför start av utbildningens omgång

1.1 Se så att du har rätt roll på Mina sidor

För att kunna administrera en utbildning, behöver du ha rätt roll. I ditt fall gäller Hantera beviljad utbildning YH. För dig som ska hantera studerande, betyg och examen finns under denna roll behörigheten Hantera studerandeinformation, där du även väljer de utbildningsomgångar du ska hantera. I din organisation finns en eller flera personer som har rollen Fullmaktshavare eller Administratör på Mina sidor och har behörighet att tilldela rollerna. 

Läs mer om användare och roller i guiden Handbok för tjänsterna på Mina sidor.

Handbok för tjänsterna på Mina sidor

1.2 Fyll i uppgifter på Mina sidor

En del av uppgifterna på Mina sidor överförs automatiskt från er ansökan om att bedriva utbildning, medan andra måste läggas in manuellt. Titta igenom de uppgifter som finns om din utbildning och fyll i det som saknas.

PROGRAM (YH-UTBILDNINGAR FRÅN 100P)

Större delen av informationen du anger visas också i olika sökmotorer för utbildningar, exempelvis yrkeshogskolan.se, utbildningsguiden.skolverket.se, allastudier.se och studentum.se. Tänk därför på att kontrollera informationen en gång till, så den är uppdaterad och komplett.

 • Beslutsår: De första obligatoriska uppgifterna du behöver registrera på utbildningen är ledningsgrupp, eventuella kontaktpersoner och utbildningsledare. 
 • Ledningsgrupp: Ledningsgruppen som du registrerar kommer att gälla för beslutsårets alla omgångar. Information om ledningsgruppen och dess uppbyggnad kan du hitta i faktabladet ”Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan”. Om ingen studeranderepresentant är utsedd kan du skriva ”vakant”.
 • Kontaktpersoner: Kontaktpersoner behöver registreras för att sedan kunna vara valbara vid val av utbildningsledare. Listan med kontaktpersoner gäller för alla utbildningar. Om du tar bort en kontaktperson som är angiven som utbildningsledare för en utbildningsomgång, kommer omgången sakna utbildningsledare. När man tar bort en kontaktperson som är angiven som utbildningsledare kommer det en popup som talar om var personen finns registrerad som utbildningsledare. Det är viktigt att kontrollera att en ny utbildningsledare är vald för respektive omgång.
 • Utbildningsledare för utbildningen: För varje utbildning ska det finnas en utbildningsledare. Det är den person som myndigheten kan kontakta vid frågor som rör utbildningen.
 • Datum:
  • Beräknat startdatum: För en utbildningsomgång som ännu inte har startat kan du även ändra sista ansökningsdatum och startdatum inom beviljad månad (detta datum visas även på externa sökmotorer)
  •  Sista ansökningsdatum: Sista ansökningsdatum för potentiella studerande kan väljas för varje omgång. Uppgifterna syns på de webbplatser som visar information om utbildningen
 • Marknadsföring:
  • Webbplats: länk till webbplatsen
  • Utbildningsbeskrivning: tänk på att skriva kort, enkelt och lättförståeligt. Fokusera på yrke som utbildningen leder till, vilka kurser som ingår och framtidsutsikter (max 3000 tecken)
  • Introduktionstext: en kort, kärnfull och inspirerande sammanfattning på max 150 tecken
  • Film: lägg in en film om din utbildning (filmen måste först ha laddats upp på Youtube)
  • Logotyp: ladda upp din skolas logotyp så att den visas tillsammans med informationen
  • Öppen för sen anmälan:  markera om ni vill hålla öppet efter sista ansökningsdatum

KURSER (YH-UTBILDNINGAR UPP TILL 99P)

En del av uppgifterna på Mina sidor finns redan registrerade, andra behöver du lägga till själv. Titta igenom de uppgifter som finns om din utbildning och fyll i det som saknas.

  • Beslutsår: Obligatoriska uppgifter att registrera på utbildningen är ledningsgrupp, kontaktpersoner och utbildningsledare
  • Ledningsgrupp: Ledningsgruppen som du registrerar kommer att gälla under beslutets giltighetstid. Om ingen studeranderepresentant är utsedd kan du skriva "vakant".
  • Kontaktpersoner: Registrera kontaktpersoner för att kunna välja en utbildningsledare. Listan med kontaktpersoner gäller för alla utbildningar. Om du tar bort en kontaktperson som är angiven som utbildningsledare för en utbildningsomgång, kommer omgången sakna utbildningsledare. När man tar bort en kontaktperson som är angiven som utbildningsledare kommer det en popup som talar om var personen finns registrerad som utbildningsledare. Det är viktigt att kontrollera att en ny utbildningsledare är vald för respektive omgång
  • Utbildningsledare för utbildningen: För varje utbildning ska det finnas en utbildningsledare. Det är den person som myndigheten kan kontakta vid frågor som rör utbildningen
  • Marknadsföringsinformation:  Kurser upp till 99 poäng ligger på en separat sida på yrkeshogskolan.se. Det är möjligt att lägga in en introduktionstext och en direktlänk till er kurs. Detta administreras på Mina sidor > Utbildningar > Marknadsföring, på samma sätt som för en längre utbildning. Tänk på att inte ta bort sidan som direktlänken leder till utan, i den mån det är möjligt, hellre ange att utbildningen är stängd. Detta då informationen om utbildningen ligger kvar på yrkeshogskolan.se under hela det sista året ni har studerandeplatser i beslutet. Om ingen direktlänk läggs in i Mina sidor kommer systemet att generera den webbadress som angavs vid ansökningstillfället. Det kan dröja upp till cirka 15 minuter innan länken uppdateras på yrkeshogskolan.se. 

Till toppen

 

2. När utbildningens omgång startar

2.1 Skicka startsignal och registrera studerande

När utbildningsomgången har startat ska du skicka en startsignal, vilken visar myndigheten att en utbildningsomgång har börjat. 

PROGRAM (YH-UTBILDNINGAR FRÅN 100P) 

Signalen kan skickas in samma dag som omgången startar. Tänk på att ledningsgruppen måste vara registrerad innan du kan skicka en startsignal. I startsignalen ska du ange antal inkomna ansökningar (kvinnor respektive män), antal studerande på startdagen (kvinnor respektive män), samt verkligt startdatum och preliminärt slutdatum för omgången. Startsignalen måste vara inskickad för att du ska kunna rekvirera statsbidrag för omgången.

När en ny utbildningsomgång har startat ska du registrera uppgifter om de studerande. Gör sedan eventuella korrigeringar och ändringar, och fastställ en komplett, uppdaterad studerandelista senast fyra veckor efter utbildningsomgångens start. Under utbildningstiden registrerar du löpande uppgifter om studieavbrott, studieuppehåll samt eventuella sent tillkomna studerande. All information du rapporterar in ligger även till grund för underlaget vid rekvirering av statsbidrag.

KURSER (YH-UTBILDNINGAR UPP TILL 99P) 

Startsignalen innehåller bland annat uppgifter om antagna studerande som påbörjat och bedriver studier och är det underlag som ligger till grund för utbetalning av statsbidrag (rekvisition).

I samband med att en utbildningsomgång startar ska du registrera uppgifter om de studerande. Gör sedan eventuella korrigeringar och ändringar, och fastställ en komplett, uppdaterad studerandelista senast fyra veckor efter utbildningsomgångens start. Under utbildningstiden ska du löpande registrera uppgifter om studieavbrott, studieuppehåll och eventuellt tillkommande studerande.

I startsignalen ska du ange antal inkomna ansökningar (kvinnor respektive män). Du kan också uppdatera uppgifterna om vilken studieform och -takt som gäller för utbildningsomgången samt omgångens start- och slutdatum. Tänk på att ledningsgruppen måste vara registrerad och studerandelistan fastställd innan du kan skicka en startsignal.

Startsignalen kan skickas in från och med samma dag som omgången startar. Sista rekvisitionsdatum för startsignal finns på beslutet med beviljade platser. 

Observera att utbildningens samtliga utbildningsomgångar ska vara genomförda inom beslutets giltighetstid om inget tidigare datum för avslut framgår av beslutet.

Till toppen

 

3. När utbildningens omgång pågår

3.1 Rekvirera statsbidrag

För mer information om gällande schablonnivåer se myh.se och för mer information om ekonomi se guiden Ekonomi.

Ekonomi - Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se)

Ekonomi

PROGRAM (YH-UTBILDNINGAR FRÅN 100P)

För att du ska kunna rekvirera statsbidrag för din utbildning måste först och främst alla uppgifter om de studerande vara registrerade och fastställda på Mina sidor. Du ska också ha skickat in startsignal och registrerat plusgiro- eller bankgironummer på Mina sidor.

De studerande ska vara antagna av ledningsgruppen och bedriva studier vid rekvisitionsdatum. Antalet studerande vid rekvisitionsdatum hämtas automatiskt från studerandelistan – tänk därför på att uppdatera uppgifterna om studerande löpande, så att all information är korrekt. Du ska inte rekvirera statsbidrag för studerande som avbrutit eller har uppehåll i sina studier.  Studerande som har ett avbrott eller uppehåll registrerat i studerandelistan undantas automatiskt från rekvisitionsunderlaget så länge registreringen är markerad som aktuell i studerandelistan oberoende av vilka datum som anges. Det kan finnas andra omständigheter som gör att en studerande inte bedriver studier. I dessa fall skriver du en kommentar vid den studerande i rekvisitionsunderlaget så att statsbidrag inte felaktigt utgår. Även om studerandelistan innehåller fler studerande än beviljat antal platser, betalas statsbidrag ut endast för maximalt antal beviljade platser. Myndigheten beviljar inga extra platser för studerande som kommit åter efter studieuppehåll.

Rekvisitionsdatum: Du kan göra första rekvireringen tidigast tre veckor efter utbildningens start och därefter var sjätte månad. På Mina sidor ser du tydlig information och påminnelser om alla viktiga datum, samt status för dina rekvireringar. Rekvisitionsdatum är det datum som rekvisitionen skickas in via Mina sidor.

Ändringar av inskickad rekvisition: Vill du ändra eller ta bort en redan inskickad rekvisition, måste du kontakta myndigheten på ekonomifunktionen@myh.se.

Studerande som blir antagna och tillkommer mellan två rekvisitionstillfällen: Ibland kan en studerande bli antagen och börja sina studier mellan två rekvisitionstillfällen. För dessa finns möjlighet till ytterligare rekvisition och tilläggsutbetalning från den studerandes startmånad om platser återstår. När du har uppdaterat studerandelistan med studerande som inte tidigare funnits med på någon rekvisition för utbildningsomgången kan du skicka in den särskilda rekvisitionen för dessa på Mina Sidor. Detta gör du även om det innebär att studerandelistan innehåller fler studerande än beviljade platser. Rekvireringen kommer automatiskt att resultera i att en eller flera rekvisitioner skapas som tillägg till tidigare rekvisitioner. I den mån antalet platser inte överskridits sker ytterligare utbetalning från och med den studerandes startmånad till och med pågående ordinarie rekvisitionsperiod.

Observera att denna typ av rekvisition, för studerande som antagits och tillkommit på studerandelistan, måste göras innan nästa ordinarie rekvisition lämnas. Det är därmed inte möjligt att rekvirera för tidigare rekvisitionsperioder i efterhand om den studerande funnits med på en ordinarie rekvisition även om den studerandes startdatum skulle vara tidigare. Rekvisition för tillkommande studerande kan inte lämnas så länge en annan rekvisition har status ”Ej behandlad”.

Läs mer om utbetalning och utbetalningsbesked i guiden Ekonomi.

Ekonomi

KURSER (YH-UTBILDNINGAR UPP TILL 99 P)

Startsignalen utgör underlag för utbetalning av statsbidrag (rekvisition). För att du ska kunna skicka startsignalen och därmed rekvirera statsbidrag för din utbildning måste uppgifterna om de studerande vara registrerade och fastställda. Du ska också ha registrerat plusgiro- eller bankgironummer.

De studerande ska vara antagna av ledningsgruppen och bedriva studier vid rekvisitionsdatum. Antalet studerande hämtas automatiskt från studerandelistan.

Tillkommande studerande eller studieuppehåll/studieavbrott som görs efter att startsignalen har skickats in påverkar inte utbetalningen. Utbetalning för eventuellt fler studerande, om platser återstår, sker genom att skapa en ny omgång och där registrera studerande.

Sista rekvisitionsdatum som startsignal ska skickas in för att statsbidrag ska utbetalas framgår av beslutet med beviljade platser.

Från och med maj 2022 görs utbetalningen månadsvis baserat på antal YH-poäng och studietakt (tidigare betalades sista månadens statsbidrag ut först efter att slutsignal lämnats).

Läs mer om utbetalning och utbetalningsbesked i guiden Ekonomi.

Ekonomi

 

3.2  Rapportera betyg

Rapportera de studerandes betyg så snart som möjligt efter att en kurs avslutats. För att kunna göra detta måste studerandelistan vara fastställd. I betygsrapporteringen anger du kursens start- och slutdatum, betygsdatum och de studerandes betyg. Om en studerande har tillgodoräknat sig hela kursen går det att ange i rapporteringen.

Fastställ uppgifterna senast fyra veckor efter att betyget är satt. Efter fastställande går det inte längre att ta bort eller sänka ett betyg. Upptäcker du att en studerande har fått fel betyg går det bra att kontakta myndigheten och begära ändring av uppgifterna.

 

3.3 Utbildningsbevis och examen

PROGRAM (YH-UTBILDNINGAR FRÅN 100P)

Utfärda examen
När utbildningsomgången närmar sig sitt slut och du har fastställt betygen i samtliga kurser ska du rapportera datum då utbildningens ledningsgrupp fattar beslut om att utfärda examen för de studerande som uppfyller examensvillkoren. Uppgifterna om datum ska vara fastställda senast fyra veckor efter utfärdandet av examen.

Utbildnings- och examensbevis
Du kan skriva ut färdiga utbildnings- och examensbevis med ifyllda studieresultat via de uppgifter som finns fastställda om de studerande. Vill du istället fylla i uppgifterna för hand, hittar du mallar under Hjälp & information > Mallar.

 

KURSER (YH-UTBILDNINGAR UPP TILL 99P)

Utbildningsbevis
Du kan skriva ut färdiga utbildningsbevis med ifyllda studieresultat via de uppgifter som finns fastställda om de studerande. Vill du istället fylla i uppgifterna för hand, hittar du mallen under Hjälp & information > Mallar. 

 

3.4 Framställan av Europass-kvalifikationstillägg

Den som begär att få ett examensbevis utfärdat ska också få ett Europass-kvalifikationstillägg. Sedan januari 2024 ska det utfärdas både på svenska och på engelska.

Detta innebär också att ett Europass-kvalifikationstillägg på det nationella språket ersätter de mål som tidigare beskrevs i examensbeviset.

EP-kvalifikationstillägg framställs av utbildningsanordnaren och omfattar utbildningens alla omgångar. Anordnaren svarar för all hantering, eventuell revidering och förvaring av tillägget. Inget underlag som rör EP-kvalifikationstillägg ska lämnas in till myndigheten.

Så framställs Europass-kvalifikationstillägg 

Det finns mallar både på svenska och på engelska för respektive examensnivå:

 • Yrkeshögskoleexamen, SeQF 5
 • Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, SeQF 6

Mallarna finns tillgängliga på Mina sidor under Hjälp och information > Mallar. Dokumentet är i PDF-format och rutorna är skrivbara.

För att enklare förstå hur mallen ska fyllas i kan du ta del av ett exempel på hur en ifylld mall ser ut här:
EP-kvalifikationstillägg - exempelmall 

För den engelska mallen är språket som ska användas brittisk engelska.

Efter du laddat ned mallarna för aktuell examensnivå, gör så här: 

 1. Hämta uppgifterna om utbildningens namn, mål och yrkesroll(er) från beslutad utbildningsplan på Mina sidor. Översätt utbildningens mål till brittisk engelska. Vid behov vänd er till översättningsfirmor, företag eller branschorganisationer med kunskap om begrepp och termer.
 2. Se till att utbildningens mål följer den standardbeskrivning för kunskaper, färdigheter och kompetens som gäller för EP-kvalifikationstillägg. Målen beskrivs som:
 3. Tänk på att: 
  • Utbildningens mål ska skrivas i löptext
  • Börja varje mål med stor bokstav och avsluta med punkt
  • Ruta 3 är begränsad i antal ord
  • Tips: Använd tabb-funktionen för att smidigt göra förflyttningar i dokumentet

Myndigheten har utfärdat föreskrifter för vissa utbildningar med nationellt likvärdigt innehåll. Om din utbildning omfattas av en föreskrift ska målen i den föreskriften finnas med i EP-kvalifikationstillägg.

Föreskrifter och allmänna råd - Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se)

Du kan läsa mer om Europass på myh.se.

Europass - Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se) 

Till toppen

 

4. När utbildningens omgång avslutas

4.1 Skicka slutsignal

PROGRAM (YH-UTBILDNINGAR FRÅN 100P)

Slutsignalen visar myndigheten att en utbildningsomgång har avslutats. Skicka slutsignalen när du har fastställt uppgifterna om utfärdade examen.

I slutsignalen ska du ange verkligt slutdatum. Kontrollera en extra gång vilka som fått examen och att alla uppgifter stämmer. Kom ihåg att skicka in slutsignalen även om det finns studerande som inte är klara än, men som planerar att komplettera kurser och ta examen senare. Du ska också skicka slutsignalen om du ansökt om och fått beviljat att utbildningen ska få ingå i yrkeshögskolan under en förlängd period.

 

KURSER (YH-UTBILDNINGAR UPP TILL 99P)

Slutsignalen visar myndigheten att en utbildningsomgång har avslutats. Innan slutsignal skickas in ska du ha rapporterat och fastställt uppgifter om studiedokumentation (betyg och utbildningsbevis). Kontrollera en extra gång att alla uppgifter stämmer. Kom ihåg att skicka in slutsignalen även om det finns studerande som inte är klara än, men som planerar att komplettera kurser senare. Du ska också skicka slutsignalen om du ansökt om och fått beviljat att utbildningen ska få ingå i yrkeshögskolan under en förlängd period. Observera att slutsignalen ska vara inskickad innan beslutets sista giltighetsdatum.

 

4.1 Resultatuppföljning

PROGRAM (YH-UTBILDNINGAR FRÅN 100P)

Leder utbildningen till examen ska du sex månader efter att en utbildningsomgång avslutats följa upp hur de examinerade studerande lyckats i sin yrkeskarriär. Du redovisar vilken sysselsättning personerna har och om de har ett arbete inom utbildningsområdet.

Till toppen

 

Att göra/ansöka om ändringar

Ibland kommer du behöva ansöka om ändringar av olika slag. Beroende på vad det är för ändring sker det direkt på Mina sidor, via en blankett som skickas till myndigheten för godkännande eller enbart dokumentation. 

PROGRAM (YH-UTBILDNINGAR FRÅN 100P)

Ändringar på Mina sidor

 • Registrera/ändra kurser och undervisning på engelska
 • Ändra startmånad
 • Studerandeavgift
 • Ställ in omgång 
 • Studieort

Ansök om/anmäl ändringar med blankett

Ansökningar om ändringar utöver de som räknats upp ovan ska du göra på en blankett som skickas in till myndigheten. Du hittar alla blanketter du behöver under sektionen Blanketter på sidan Hjälp & information.

Hjälp & information

Dokumentera ändringar/avvikelser med formulär

Ändringar och avvikelser som inte behöver meddelas myndigheten ska behandlas i ledningsgruppen och dokumenteras. Ett formulär för detta finns under Mallar på sidan Hjälp och information på Mina sidor och bör användas vid eventuella ändringar. Du hittar formuläret under Mallar på sidan Hjälp & information.

Hjälp & information

Ansök om att ingå ytterligare begränsad tid

Under rubriken Beslutsår hittar du information om hur länge utbildningen ingår i yrkeshögskolan. Under denna tid är det möjligt att sätta betyg och utfärda examen. Vill du ge studerande möjlighet att komplettera sina studier kan du ansöka om att utbildningen ska ingå ytterligare begränsad tid.

 

KURSER (YH-UTBILDNINGAR UPP TILL 99P)

Ändringar på Mina sidor

 • Registrera/ändra kurser och undervisning på engelska
 • Studieort

Ansök om ändringar med blankett

Ansökningar om ändringar utöver de som räknats upp ovan ska du göra på en blankett som skickas in till myndigheten. Det kan röra sig om exempelvis ändring av utbildningens namn. Du hittar alla blanketter du behöver under sektionen Blanketter och mallar på sidan för din utbildning eller på sidan Hjälp & information.

Hjälp & information

 

Dokumentera ändringar/avvikelser med formulär

Ändringar och avvikelser som inte behöver meddelas myndigheten ska behandlas i ledningsgruppen och dokumenteras. Ett formulär för detta finns under Mallar på sidan Hjälp och information på Mina sidor och bör användas vid eventuella ändringar. Du hittar formuläret under Mallar på sidan Hjälp & information.

Hjälp & information

Ansök om att ingå ytterligare begränsad tid

Under rubriken Beslutsår hittar du information om hur länge utbildningen ingår i yrkeshögskolan. Under denna tid är det möjligt att sätta betyg och utfärda utbildningsbevis. Vill du ge studerande möjlighet att komplettera sina studier kan du ansöka om att utbildningen ska ingå ytterligare begränsad tid. Blanketten hittar du under Blanketter på sidan Hjälp & information.

Hjälp & information

Till toppen

Ansökan stödformer

PROGRAM (YH-UTBILDNINGAR FRÅN 100P)

Du kan även ansöka om stödformer som till exempel startbidrag inom YH och kurs på tom plats. Du kan läsa mer om olika stödformer på myh.se.

För utbildningsanordnare - Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se)

Till toppen