?

1 december startar digital rekvirering för SPS samt svenska med yrkesinriktning

2021-11-10 kl 14:38
2021-11-10 kl 14:38

Från den 1 december 2021 kommer rekvirering av statligt stöd för särskilt pedagogiskt stöd och svenska med yrkesinriktning att hanteras genom rekvirering på Mina Sidor istället för genom fakturering som gällt hittills.

Det är ingen ändring i sak utan det är formen för rekvireringen som förändras och samlas med annan rekvirering på Mina Sidor under rubriken Ekonomi på den utbildningsomgång som beslutet avser. Sista dag för fakturering av belopp är den 19 november 2021. Beslut med kvarstående belopp att rekvirera kommer därefter att överföras till den nya funktionaliteten på Mina Sidor som blir tillgänglig den 1 december 2021.

Ändringen gäller inte beslut med ett sista rekvisitionsdatum till och med den 30 november 2021. Den berör i nuläget inte heller korta utbildningar inom yrkeshögskolan (kurser och kurspaket) och konst- och kulturutbildningar. För dessa hanteras rekvireringen även fortsatt genom faktura enligt den information som framgår av bilagan till beslut.

Information om utbetalning för rekvisitioner som skickas in via Mina Sidor:

• Utbetalning kommer att göras till det bank- eller plusgiro som är registrerat på Mina Sidor.
• Utbetalningsdag är omkring den 25:e i månaden och inkomna rekvisitioner till och med den 15:e i månaden betalas ut innevarande månad.
• Utbetalningsbesked visas under utbetalningsinformation på Mina Sidor när rekvisitionen gått iväg för betalning.
• Den betalningsinformation som skickas som meddelande via banken innehåller uppgift om utbildningsomgång och månad som utbetalningen avser samt uppgift om typ (SPS för särskilt pedagogiskt stöd och SMY för svenska med yrkesinriktning) och löpnumret från beslutets diarienummer.