?

Ansökan om ersättning för särskilt pedagogiskt stöd (SPS) och nödvändiga stödinsatser

Konst- och kulturutbildning, Yrkeshögskoleutbildning
2023-09-07

I denna guide finns information om ansökan om ersättning för särskilt pedagogiskt stöd (SPS) och nödvändiga stödinsatser.

Myndigheten kan enbart bevilja ersättning för särskilt pedagogiskt stöd för YH-utbildningar och nödvändiga stödinsatser för konst- och kulturutbildningar, om utbildningen bedrivs med statsbidrag eller särskilda medel och den studerande kan styrka en varaktig funktionsnedsättning. Ersättning utgår motsvarande era faktiska kostnader för stödinsatsen. För vissa stödinsatser har myndigheten fastställt en högsta ersättningsnivå.

 

Om SPS och nödvändiga stödinsatser

På myndighetens webbplats myh.se finns mer information om SPS och nödvändiga stödinsatser. Där finns även en handbok som vägledning för dig som utbildningsanordnare.

För YH-utbildningar:

Särskilt pedagogiskt stöd (SPS) - Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se)

För konst- och kulturutbildningar:

Pedagogiskt stöd och tillgänglighet - Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se)

 

Information till de studerande finns på yrkeshogskolan.se och konstkulturutbildning.se.

Hitta utbildning - Yrkeshögskolan (yrkeshogskolan.se)

Konst- och kulturutbildningar - Start (konstkulturutbildning.se)

 

Ansökan

Ansökan om ersättning sker via formulär under respektive utbildningsomgång under sektionen "Särskilt pedagogiskt stöd". Det är viktigt att du har samtliga uppgifter tillgängliga då du påbörjar ansökan, då det inte går att spara under pågående arbete. Detta inkluderar underlag och offerter. Mer information om det som ska bifogas ansökan finns i handboken på myh.se.

I vissa fall kan myndigheten begära in kompletteringar för ansökan. Komplettering på en inskickad ansökan görs under sektionen ”Särskilt pedagogiskt stöd” där du klickar på de tre prickarna till höger och väljer "Komplettera".

Ansökningar som skickats in enligt det gamla förfarandet via blankett, kompletteras under "Inläst litteratur", där du laddar upp din komplettering.

Observera att endast den som skickar in ansökan kommer att kunna ta del av informationen på Mina sidor. Begäran om komplettering och beslut kommer att meddelas på Mina sidor.