?

Viktiga datum på Mina sidor

2022-06-21
Om Mina sidor
2022-06-21

För att förbättra informationen för dig som anordnare har vi nu valt att dela upp nyhetsflödet på Mina sidor i Aktuellt och Viktiga datum.

Som en del i vårt utvecklingsarbete har myndigheten tagit till sig av förbättringsförslag för att renodla informationen som finns på Mina sidor. Detta innebär även att det framöver inte kommer ske dubbelpubliceringar på Mina sidor och myh.se. På Mina sidor kommer informationen handla om tjänsterna och på myh.se är kommunikationen mer övergripande.

I Viktiga datum kommer händelser som öppning och stängning av ansökningsomgångar, datum för att skicka in rekvisitioner och liknande att finnas. Det handlar om allmänna viktiga datum och inte den typen av notiser du får i meddelanden.