?

Utvecklingsåtgärder på Mina sidor

2022-05-16
Om Mina sidor
2022-05-16

Myndigheten utvecklar kontinuerligt Mina sidor och nu har två förbättringar driftsatts.

Det ena gäller förbättrad filtrering under administration av beviljade utbildningar. Det andra gör att innehåll som inte är tillgängligt för användaren finns med i menyer, men visas utgråade och med en text som indikerar att innehållet inte kan visas utifrån användarens behörighet. Tidigare har detta varit dolt.

Har du förslag på andra åtgärder du vill att myndigheten tar med sig i utvecklingsarbetet, skicka e-post till oss på webb@myh.se.