?

Uppgradering av W3D3 18/8

2021-08-11 kl 05:56
Om Mina sidor
2021-08-11 kl 05:56

Onsdag den 18 augusti kl 16:00 planeras en uppgradering av W3D3 till senaste version, detta påverkar också Mina sidor och Ella eftersom de har integrationer. Dessa tre funktioner stängs därför av mellan 16:00 och 20:00 för detta planerade servicefönster.