?

Nu öppnas avsiktsförklaringar för utbildningar upp till 99 poäng

2021-12-08 kl 07:44
Yrkeshögskoleutbildning
2021-12-08 kl 07:44

Från och med den 8/12 kan du administrera och arbeta med delen som rör arbetslivets medverkan i ansökan 2022 om att bedriva kortare utbildningar upp till 99 poäng (kurser och kurspaket), även om ansökan inte är öppen än.

I oktober informerade myndigheten att man som en del av utvecklingsarbetet med webbansökan här på Mina sidor, öppnat upp delen Arbetslivets medverkan (även kallad avsiktsförklaringar) under längre tid än själva ansökningsperioden. Detta gällde enbart för utbildningar från 100 poäng, men nu har denna del även öppnats för kortare utbildningar upp till 99 poäng.

Syftet med ändringen är att du som anordnare ska kunna arbeta med denna del under en längre tid och underlätta kontakterna med arbetslivet. Delen ”Arbetslivets medverkan” kommer sedan att inkluderas i själva ansökan när den är öppen. Det går även att byta ingång till ansökan, det vill säga att du kan byta mellan ny ansökan, bygger på och kopiera uppgifter från en tidigare ansökan.

Läs mer om ansökan 2022 på myh.se

Läs mer om prioriteringar för ansökan 2022 på myh.se