?

Information om CSN utifrån rådande situation

2020-04-08 kl 08:38
2020-04-08 kl 08:38

CSN – Utbildningar som skulle ha avslutats under våren eller sommaren 2020 men kommer att genomföra utbildningsinsatser senare, ger de studerande att rätt till studiestöd. CSN rekommenderar att varje utbildning som kommer att dra över tid stämmer av anpassningen med CSN.

På myh.se under frågor och svar finns en lista med kontaktuppgifter till ansvariga för utbildningsregistret som kan svara på frågor gällande rätten till studiestöd för dessa utbildningar.