?

Avsiktsförklaringar är nu öppna en längre tid

2021-10-07 kl 08:05
Yrkeshögskoleutbildning
2021-10-07 kl 08:05

Nu kan du administrera och arbeta med delen som rör arbetslivets medverkan i ansökan 2022 om att bedriva yrkeshögskoleutbildning, även om ansökningsomgången inte är öppen än.

Myndigheten har i sin utveckling av webbansökan på Mina sidor öppnat upp delen Arbetslivets medverkan (avsiktsförklaringar) under längre tid än själva ansökningsperioden. Syftet med ändringen är att du som anordnare ska kunna arbeta med denna del under en längre tid och underlätta kontakterna med arbetslivet. Detta gäller enbart för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med och utan statsbidrag från 100 poäng. Det innebär att kortare utbildningar upp till 99 poäng inte inkluderas i dagsläget.

Delen ”Arbetslivets medverkan” kommer sedan att inkluderas i själva ansökan när den är öppen. Det går även att byta ingång till ansökan, det vill säga att du kan byta mellan ny ansökan, bygger på och kopiera uppgifter från en tidigare ansökan.

För att arbeta med Arbetslivets medverkan, klicka på Ansökan och följ instruktionerna.