?

Angående inrapportering av studiedokumentation för kurser på tom plats, uppdragsutbildningar, konst- och kulturutbildningar samt utbildningar med endast tillsyn

2020-04-22 kl 16:06
2020-04-22 kl 16:06

Under rådande omständigheter med Corona/Covid-19 vill myndigheten underlätta administrationen av utbildningarna.

Det går nu bra att skicka in studiedokumentation/betygssammanställningar utan underskrifter. Detta är en tillfällig lösning så länge rekommendationen om distansundervisning gäller.

Ordinarie rutiner för rekvisitioner gäller fortfarande, de behöver alltså underskrift som vanligt tills vidare.

Observera att utbildning- och examensbevis fortsatt behöver skrivas under då det är reglerat i förordningar och föreskrifter.