?

?

Sök behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan

2019-08-15 kl 10:15
Yrkeshögskoleutbildning
2019-08-15 kl 10:15

Nu kan utbildningsanordnare ansöka om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan. Ansökan är öppen mellan 15 augusti och 3 oktober 2019.

För att bredda vägen in till yrkeshögskolan kan utbildningsanordnare ansöka om att få bedriva en behörighetsgivande förutbildning (BFU) inom yrkeshögskolan. Detta för att öka andelen behöriga sökande och förhindra att utbildningsomgångar ställs in.

Behörighetsgivande förutbildning är ett sätt för anordnaren att få fler antagna studerande på utbildningen genom att erbjuda en kortare kurs som ger den studerande den särskilda behörighet som krävs för utbildningen. Behörighetsgivande förutbildning kan med fördel användas för att bredda rekryteringen och möjliggöra att studerande från underrepresenterade grupper antas till utbildningen.

Ansökan om behörighetsgivande förutbildning

Ansökan är öppen mellan 15 augusti och 3 oktober 2019. Ansökningarna kommer att handläggas och fattas beslut om löpande under ansökningsperioden. Utbildningsanordnare med en beviljad yrkeshögeskoleutbildning som startar till våren 2020 kan, oavsett utbildningsområde, kan ansöka om BFU.

Blankett för ansökan om behörighetsgivande förutbildning samt mall för utbildningsplan finns på Mina sidor under den tid ansökan är öppen. Utbildningsanordnare som planerar att ansöka om BFU rekommenderas att först läsa Anvisningar för behörighetsgivande förutbildning innan arbetet med en ansökan påbörjas.

Vad är en behörighetsgivande förutbildning?

En behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan syftar till att ge den studerande kunskaper som motsvarar de krav på behörighet som är uppställda för den ordinarie yrkeshögskoleutbildningen. Det innebär att den behörighetsgivande förutbildningen ska motsvara de särskilda förkunskaper, eller delar av dessa, som finns för den ordinarie yrkehögskoleutbildningen. Förutbildningen får erbjudas i anslutning till en ordinarie utbildning inom yrkeshögskolan, om det finns eller kan antas finnas brist på behöriga sökande till den ordinarie utbildingen. BFU är endast till för sökande som saknar behörighet till utbildningen. Däremot måste de sökande till förutbildningarna ha minst grundläggande behörighet.

Den som har genomgått en behörighetsgivande förutbildning med godkänt resultat ska antas till den utbildningsomgång som följer direkt efter förutbildningen. Förutbildningen regleras enligt Förordning (2017:13) om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan.

För frågor om behörighetsgivande förutbildning, kontakta någon av Myndigheten för yrkeshögskolans utbildningshandläggare Maria Johansson eller Maria Strid via växeln, tel 010-209 01 00.