?

Användare och roller

Organisation/Användare
2019-03-25

En användares tillgång till olika tjänster och funktioner här på Mina sidor styrs av vilken roll han eller hon har. Nedan listas samtliga roller som finns på Mina sidor.

Organisation/Användare

Fullmaktshavare

Har behörighet att registrera nya enheter, att skapa nya användarkonton under organisationens olika enheter, att tilldela behörigheter till alla användare, inklusive sig själv och registrera förändringar i organisationen. 

Administratör organisation

Utses av och har samma behörighet som fullmaktshavaren.
Endast en användare i varje organisation kan ha rollen.

Administratör enhet

Utses av den som är fullmaktshavare eller administratör organisation. Har behörighet att administrera användare och roller inom en specifik enhet. En person kan ha rollen administratör enhet på flera olika enheter. Flera användare i varje enhet kan ha rollen.

 

Yrkeshögskoleutbildning (YH)

Hantera ansökan YH

Har behörighet att skapa nya ansökningar, redigera ännu ej inskickade ansökningar och se inskickade samt skapade ansökningar. Har även behörighet att i organisationens namn skicka in ansökningar till myndigheten.

Hantera beviljad utbildning YH

Har behörighet att administrera beviljade utbildningar inom yrkeshögskolan och att rekvirera statsbidrag.

Hantera studiedokumentation YH

Har behörighet att registrera studerande som antagits till en yrkeshögskoleutbildning, löpande rapportera deras betyg och skriva ut examens- och utbildningsbevis.

 

Konst- och kulturutbildning (KK)

Hantera ansökan KK

Har behörighet att skapa nya ansökningar, redigera ännu ej inskickade ansökningar och se inskickade samt skapade ansökningar. Har även behörighet att i organisationens namn skicka in ansökningar till myndigheten.

Hantera beviljad utbildning KK

Har behörighet att administrera beviljade konst- och kulturutbildningar och att administrera eventuell utbetalning av statsbidrag.

 

Utbildning med endast tillsyn (ET)

Hantera ansökan ET

Har behörighet att skapa nya ansökningar, redigera ännu ej inskickade ansökningar och se inskickade samt skapade ansökningar. Har även behörighet att i organisationens namn skicka in ansökningar till myndigheten.

Hantera beviljad utbildning ET

Har behörighet att administrera beviljade utbildningar med endast tillsyn.

 

Under Organisation & användare kan behörig användare se vilka användare som är registrerade för din organisation och vilka roller de har. Där kan behörig användare också lägga till och inaktivera användare, och ändra deras roller.