?

Tillgänglighetsredogörelse för minasidor.myh.se

Om Mina sidor

Myndigheten för yrkeshögskolan står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur minasidor.myh.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från minasidor.myh.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. I nuläget har vi inget formulär som du kan kontakta oss via utan nedan finns information om hur du kan göra. Svarstiden är normalt 2 dagar.

Du kan meddela oss på följande sätt:

-       skicka e-post till registrator@myh.se. Ange digital tillgänglighet i ämnesraden.

-       ring 010- 209 01 00. Ange att du ringer om digital tillgänglighet.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Svarstiden är normalt 2 dagar.

Du kan meddela oss på följande sätt:

-       skicka e-post till registrator@myh.se. Ange digital tillgänglighet i ämnesraden.

-       ring 010- 209 01 00. Ange att du ringer om digital tillgänglighet.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

Innehåll som inte är tillgängligt


Bristande förenlighet med lagkraven

-       Bilder saknar alternativtext

-       Tangentbordsnavigering fungerar inte i flera av tjänsterna

-       Kontraster mellan bakgrundsfärg och förgrundsfärg är för låg på vissa bilder och texter

-       Webbplatsens HTML-kod validerar inte korrekt enligt W3C

-       Sidor på webbplatsen har inte en logisk rubrikstruktur. Ibland kommer en H2-rubrik t ex före en H1-rubrik.

-       Länkar i t ex huvudmenyn saknar länktext vilket gör att skärmläsare inte kan tolka dem

-       Knappar saknar knapptext vilket gör att skärmläsare inte kan tolka dem

-       Tangentbordsgenvägar är inte unika på sidan (access keys)

-       Webbplatsens tjänster har inte korrekta landmarks vilket gör det svårt för skärmläsare att navigera i tjänsterna

-       Tomma rubriker förkommer bland webbplatsens tjänster

-       I tjänsten Utbildningar finns fel i hur ARIA-elementen används för att expandera och kollapsa sektioner av sidan

-       ID:n som använda i ARIA- samt fältetiketter är inte unika

-       I vissa tjänster har inte aktiva element unika ID:n vilket gör att det blir svårt att navigera bland dem med hjälpmedel

-       Blanketter och mallar som finns i PDF- och Wordformat är inte tillgänglighetsanpassade

En större omarbetning av webbplatsen minasidor.myh.se är planerad till 2022 och ambitionen är att åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem under omarbetningen.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av minasidor.myh.se.

Senaste bedömningen gjordes den 22 mars 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 mars 2022.

Webbplatsen publicerades den 14 juni 2019.