Ni kan:

  • Flagga upp restplatser på era utbildningar
  • Lägga in er skolas logotyp i anslutning till informationen om era utbildningar
  • Länka till en film om skolan eller utbildningen
  • Lägga in en kort, inspirerande introduktionstext som sammanfattar er utbildning

Vi uppmanar er också att lägga in nya kontaktuppgifter som blivande studerande ska använda sig av vid frågor om utbildningen.

Uppgifterna till yrkeshogskolan.se läggs som vanligt in under Yrkeshögskoleutbildning/Hantera beviljad utbildning.

Kolla igenom flikarna Kontaktuppgifter, Om utbildningen samt Film/Logga. En flik med rubriken Restplatser kommer att visas när det är aktuellt för respektive utbildning.

Fliken Kontaktuppgifter

Här anger ni hur blivande studerande kan kontakta er och hitta mer information om utbildningen.

Tidigare har vi bett er att lägga in kontaktuppgifter till en särskilt utsedd person, men det har visat sig vara svårt att hålla uppgifterna aktuella och det har ibland varit svårt att få tag på kontaktpersonerna.

Därför vill vi att ni ersätter dessa uppgifter med växeltelefonnummer och en mer allmän e-postadress t ex: info@... När ni lägger in dessa uppgifter så ersätts de tidigare kontaktuppgifterna.

Fliken Om utbildningen

Överst här finns en ruta där ni klistrar in en utbildningsbeskrivning med information om utbildningens innehåll och upplägg samt framtidsutsikter och yrke/yrken utbildningen leder till.
Under det finns en ruta där ni klistrar in en mycket kort sammanfattning av er utbildning (max 150 tecken). Texten ska vara kärnfull och inspirerande och kommer att visas allra överst på sidan om er utbildning på yrkeshogskolan.se

Fliken Film/logga

Här kan du ladda upp din skolas logotyp som sen visas i anslutning till informationen om er utbildning på yrkeshogskolan.se

Det finns också möjlighet att lägga in en film om er utbildning, om ni först har laddat upp den på Youtube.

Fliken Restplatser

Under de senaste åren har ni kunnat mejla in information till myndigheten om restplatser på era utbildningar. Ni kommer nu själva direkt att kunna flagga upp om det finns restplatser på er utbildning samt ta bort denna information när platserna är fyllda.

Passa också på att se över era andra uppgifter om era utbildningar så att de stämmer och är uppdaterade.

Mer information om vad som ska fyllas i finns i Handboken för administratörer, sid 5.