Läs mer om förutsättningarna för de olika bidragen i en extern nyhet på myh.se här.