Från och med den 7 juni 2017 kommer tjänsten Registrera valideringsresultat inte längre vara tillgänglig på Mina sidor. 

Det innebär att:

  • Det kommer inte gå att ansöka om rollen Validering/registrera valideringsresultat, och den kommer att tas bort för de organisationer som har rollen idag.
  • Användarroller kopplade till validering och åtkomst till Registrera valideringsresultat kommer också att försvinna den 7 juni. 
  • Myndigheten kommer fortsättningsvis ansvara för lagringen av de inskickade valideringsresultaten.

Det är därför viktigt att ni som har öppna valideringsärenden stänger dessa och skickar in, innan den 7 juni 2017.

MYH kommer under året att stegvis avveckla även resten av valideringsinfo.se.

Delar av informationen på valideringsinfo.se kommer att flyttas över till myh.se och därmed finnas tillgänglig även i fortsättningen. Detta gäller till exempel information om branschvalidering och branschmodellerna.