Under Hantera beviljad utbildning kan ni se det nya numret som till exempel kan se ut så här: YH00001-1. Den första delen visar utbildningsnumret och den sista siffran visar omgången. Från och med mars 2018 kommer även beslutsåret att finnas med i numret, till exempel YH00001-2018-1.

Den första delen i numret blir bestående och kommer att se likadan ut om ni gör en förnyad ansökan om utbildningen längre fram. 

Tidigare blev utbildningens ansökningsnummer senare utbildningsnumret. När en utbildning nu blir beviljad, så skapas utbildningsnumret enligt exempel YH00001-2018-1 och läggs in i utbildningsplanen.