Syftet med förändringen är att underlätta arbetet på Mina sidor och att förbättra kvaliteten på uppgifterna. Uppgifterna ni registrerar i Hantera studiedokumentation om studerande, studieavbrott och uppehåll kommer då att föras över till studerandelistan i Hantera beviljad utbildning och ligga till grund för underlaget vid rekvirering av statsbidrag. Det kommer alltså inte längre att behöva ske en registrering av studerande på två ställen.

Vill du veta mer om detaljerna i förändringarna kan du läsa mer här (pdf). 

En ny version av Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning hittar du på myh.se här.