Då fler tester av systemet behöver utföras måste vi skjuta upp driftsättningen. Detta för att tjänsterna ska fungera smidigt och säkert för dig som användare.

Vi håller dig uppdaterad kring hur arbetet fortlöper och återkommer med nytt datum för driftsättning.