,

Aktuellt

  • Till sommaren är det dags för en omfattande uppdatering av Mina sidor, men du kan redan nu få en förhandstitt på vad som är nytt.

  • Myndigheten har fattat beslut om en höjning även för bidragsnivåer utanför fastlagda schablonnivåer inom yrkeshögskolan.

  • För att undvika inställda utbildningar inom Samhällsbyggnad och byggteknik samt inom Teknik och tillverkning finns möjlighet till ett riktat tillfälligt startbidrag. Vissa anordnare som drabbas av avhopp kan ansöka om genomförandebidrag, oavsett utbildningsområde.

  • Myndigheten för yrkeshögskolan hade planerat för att driftsätta en större uppdatering av Mina sidor i början av april.

  • Snart uppdaterar vi Mina sidor med bättre design och användarvänliga funktioner – allt för att göra ditt jobb smidigare.

  • I samband med den senaste ansökningsomgången för yrkeshögskolan har myndigheten startat upp en ny utbildningsnummerserie. Det innebär att de utbildningar som blev beviljade nu 2018 blir de första som får ett nytt utbildningsnummer.

  • I juni 2017 lanserade vi en ny version av yrkeshogskolan.se som ger er som bedriver YH-utbildningar bättre möjligheter att marknadsföra dem. Nytt är att ni kan lägga in presentationstexter och filmer och även ladda upp er skolas logotyp.

  • Regeringen har beslutat att förändra MYH:s valideringsuppdrag. Myndigheten har därför inte längre ansvar för att tillhandahålla webbplatsen valideringsinfo.se eller juridisk grund för att fortsättningsvis erbjuda tjänsten Registrera valideringsresultat.

Sidan 1 av 2.